Skip directly to content

Bài Viết

Thông hiểu - trau dồi - từ bỏ - tu tập và chứng đạt

Tứ Diệu Đế: KHỔ, TẬP, DIỆT, ĐẠO.

Nhân Quả Luân Hồi, Tam Pháp Ấn.

Nghiệp.

Thập Nhị Nhân Duyên.

Thân Ngũ Uẩn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức.

Thập Thiện: Không SÁT SANH, không LẤY CỦA KHÔNG CHO, không TÀ DÂM, không NÓI DỐI, không nói THÊU DỆT, không nói HAI LƯỠI, không nói lời HUNG ÁC, không THAM LAM, không SÂN, không SI. 

Ngũ Giới Đức: Đức Hiếu Sinh, Đức Ly Tham, Đức Chung Thuỷ, Đức Chân Thật, Đức Minh Mẫn.

Ngũ Căn: Tín Căn, Tấn Căn, Niệm Căn, Định Căn, Tuệ Căn // Nhãn Căn, Nhĩ Căn, Tỷ Căn, Thiệt Căn, Xúc Căn.

Ngũ Lực: Tín Lực, Tấn Lực, Niệm Lực, Định Lực, Tuệ Lực.

Tứ Vô Lượng Tâm: Từ, Bi, Hỷ, Xả.

Tứ

LỜI VÀNG THỨC TỈNH QUẦN MÊ - TL.Thích Thông Lạc

I.ĐƯỢC THÂN NGƯỜI LÀ KHÓ

Bắt đầu ngày 14 tháng 9 năm Quý Dậu (1993) Thầy sẽ tiếp tục nhập định 48 tiếng đồng hồ. Do nhân duyên này Thầy có lời xin nhắc nhở cùng quý thầy: Được Thân Người Là Khó.

Trong cuộc đời tu hành, quý thầy sẽ gặp một hạng người tiêu cực, họ cho rằng chúng ta là những người có đủ phước duyên với đạo Phật. Nhưng trong chúng ta cũng có kẻ hạ căn, người trung căn và cũng có kẻ thượng căn. Kẻ hạ căn và trung căn thì không tu một đời mà trở thành Phật được, phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp.

Lời nói này có đúng hay không?

LỜI CĂN DẶN CỦA TRƯỞNG LÃO

Này các Thầy, Thầy dạy giáo án này nhằm phục hồi giáo pháp chân chính của Đạo Phật, có đầy đủ lý pháp và hành pháp để giúp cho mọi người tự thắp đuốc lên mà đi, không còn lạc đường, lạc lối. Nếu họ tự có quyết tâm đi trên con đường giải thoát mọi khổ đau và chấm dứt luân hồi. Ở đây các thầy đừng nghĩ rằng Thầy thuyết giảng giáo án này là để thu hút các đệ tử, là khiến cho họ trở về quy y với Thầy, quý thầy chớ hiểu như vậy.

Nghi thức thờ cúng

Thường mọi người từ xưa cho đến ngày nay cứ theo nghi thức thờ cúng tổ tiên ông bà là cúng tế cho những vong linh ông bà tổ tiên về thọ hưởng những thực phẩm mâm cao cỗ đầy. Những điều cúng tế như vậy đều đầy vẻ mê tín, mù quáng, lạc hậu.

Nghi thức thờ cúng ông bà, tổ tiên, cha mẹ trong những ngày giỗ, ngày lễ lớn trong năm của chùa Am


Trong thời đức Phật còn tại thế mọi người được sự truyền thừa của tổ tiên cho rằng có 33 cõi Trời, mỗi cõi Trời có tên tuổi hẳn hoi như: Cõi Trời “Quang Âm Thiên, Sơ Thiền Thiên, Nhị Thiền Thiên, Tam thiền Thiên, Tứ Thiền Thiên, Đâu Suất Thiên, v.v… Trong kinh

Cách thức tẩm liệm ma chay

Khi một người thân trong gia đình mất, thì những người trong gia đình cần phải lo tẩm liệm, không nên để cho người xa lạ làm công việc này. Vì để cho người xa lạ tẩm liệm người thân của mình, có điều chi không vệ sinh, sơ sót họ sẽ nói ra cho mọi người biết thế này thế khác, không tốt và rất tội nghiệp cho người thân của mình đã mất.

Khi một người thân trong gia đình mất, thì những người trong gia đình cần phải lo tẩm liệm, không nên để cho người xa lạ làm công việc này.

TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC NÓI VỀ CHỮ “KHÔNG’ TRONG GIÁO NGHĨA NGUYÊN THỦY

Cập nhật ngày : 30.07.2012    

Giọt Nắng Chơn Như vừa cho đăng bài: "Nghĩa chữ 'không' theo Đạo Phật Nguyên thủy" của HT.Thích Minh Châu. Chúng tôi xin được phép đăng tiếp bài: Trưởng Lão Thích Thông Lạc nói về chữ ‘Không’ trong giáo nghĩa Nguyên thủy” (Tựa đề bài do chúng tôi tự đặt)… Hy vọng độc giả sẽ hiểu biết thêm về chữ ‘Không’ trong kinh điển Nguyên thủy dưới hai góc nhìn từ hai vị Tôn túc đáng kính…

 

BBT-Giọt Nắng Chơn Như

 

Hỏi: Kính thưa Thầy, từ lâu con được nghe Thầy giảng dạy về Tứ Chánh Cần, Tứ Niệm Xứ, Tứ Thánh Định, Tứ Như Ý Túc, Tam Minh, v.v… mà chưa hề nghe Thầy dạy

BỐN NIỆM XỨ CẦN PHẢI TU TẬP

Lời Phật dạy:

 “1- Này các tỳ-kheo, có năm pháp làm suy yếu sự tu tập. Thế nào là năm? Sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói láo, uống rượu. Này các tỳ-kheo, để đoạn tận năm pháp này. Bốn Niệm Xứ cần phải tu tập.

2- Này các tỳ-kheo, có năm triền cái. Thế nào là năm? Dục tham triền cái, sân triền cái, hôn trầm thùy miên triền cái, trạo hối triền cái, nghi triền cái. Này các tỳ-kheo, để đoạn tận năm triền cái này. Bốn Niệm Xứ cần phải tu tập.

3- Này các tỳ-kheo, có năm dục trưởng dưỡng. Thế nào là năm? Các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả ý, khả ái liên hệ đến dục, hấp dẫn.

Hỏi về SÂU RẦY PHÁ HOẠI MÙA MÀNG VÀ SÁT SINH

Trích trong băng sau từ phút 13:36

Link

(13:36)
Phật tử : Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch Thầy, con là một Phật tử, được cái duyên hôm nay về đây. Trong cuộc sống hàng ngày của con thì con cũng có những điều thắc mắc. Con cũng muốn trình Thầy để kính mong Thầy chỉ dạy cho. Con cũng xin thưa là một Phật tử thì đương nhiên con cũng biết 5 điều giới cấm của nhà Phật. Nhưng mà vì cuộc sống của con hàng ngày sống trong ngành nông nghiệp, trong cái trồng trọt, cho nên là khi cây hoa màu của con có những loài côn trùng chích hút phá hoại.

Dùng thuốc diệt sâu rầy phá hoại mùa màng có được không?

Trích pháp âm sau từ phút 23:53 đến 35:22:

 

http://thuvienthaythonglac.net/index.php/phap-am/T/1-tr-a-ng-la-o-tha-ch-tha-ng-la-c/85-nha-ng-ga-tha-ng-hia-u-ca-n-tha-ng-hia-u/840-tha-tam-quy-ng-gia-i

 

Cái bức thư này của một người hỏi Thầy là về phần con gà, con vịt này kia tôi cắt cổ thì tôi có thể không có cắt cổ con gà vịt, nhưng mà vì làm nông nghiệp cho nên sâu rầy bọ thì phải làm sao bây giờ. Muốn bảo vệ mùa màng để có hột lúa ăn, muốn bảo vệ cây cải cho mình có ăn thì mình phải dùng những các thuốc độc để mà diệt sâu, rầy bọ, để bảo vệ mùa màng, thực phẩm để cho mình có mà ăn. Vậy thì

Phân biệt nhiếp tâm - an trú tâm

NHIẾP TÂM là vẫn còn niệm khởi nhưng có sự tỉnh thức: nhận biết từng bước chân đi, nhận biết từng cánh tay đưa ra đưa vô, nhận biết từng hơi thở ra vô.
Còn AN TRÚ TÂM thì không còn niệm khởi nữa.
—————
Pháp Tu Cho Người Già Và Người Bệnh - 2005
Phút thứ 24: