Skip directly to content

Những Lời Gốc Phật Dạy

NHỮNG LỜI GỐC PHẬT DẠY

( 4 tập )

Sách của Trưởng Lão Thích Thông Lạc chỉ kính biếu, không bán!

Quý phật tử hay bạn đọc nào có nhu cầu thỉnh sách, xin vui lòng liên hệ ban kinh sách của TU VIỆN CHƠN NHƯ:

ĐT:066.3892911 (Tu viện Chơn Như)

0988094445  (Hà Nội)

Email:  chonnhu2@gmail.com kinhsach.chonnhu@gmail.com

Web: www.chonnhu.net

Pháp Âm: www.youtube.com/tuvienchonnhu