Skip directly to content

Link tải Sách/MP3/Video

I. Trực tiếp:

http://static.thichthonglac.com/public

II.YOUTUBE:

https://youtube.com/tuvienchonnhu  (Xem/Nghe Online)

III. Mã nguồn và dữ liệu website

https://github.com/chonnhu/thichthonglac.com

IV. OneDrive

Phật Pháp (https://1drv.ms/f/s!AnV481BmtT8fg4UOltg-kmi2qRUeJg)

V. GDrive:

Tu viện Chơn Như

- 5 Bài giảng quan trọng

- Giải đáp về nhân quả

- Thầy dạy làm chủ Sanh Già Bệnh Chết

- Bộ bài giảng lớp Chánh Kiến - Chánh Tư Duy 2005 -2006

- Thầy dạy tu sinh - tu sĩ

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1xZROSEnymkLBJLhRcHQf1pKOIV9RFm5Q

- Giáo Án 1997 - 51 băng

- Pháp hành 1998

- Thầy dạy cư sĩ - Phật tử

https://drive.google.com/drive/folders/16HgKeZmn-dYE09FU8jJ1E0qf3Ou1RcZ7

Chánh Phật Pháp 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1a6yzLiGwFHzJF8QAPpAR6T38kFJFEzij

VI. DropBox:

Chơn Như (https://www.dropbox.com/sh/cqdudtwk4jo5zbb/AAAScf8LLzPWL_QWN74oxpMUa)

VII. Box:

Sách nói (VoiceBook)

https://app.box.com/s/v66y25k1i1z4sgf6u3d7

VIII. eBooks

epub

mobi

Chánh Phật Pháp (https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1a6yzLiGwFHzJF8QAPpAR6T38kFJF...)

Chơn Như - Kinh Sách

IX. Archive.org

Tổng hợp: https://archive.org/details/@chonlac

Video: https://archive.org/details/video_chonlac

Pháp Âm: https://archive.org/details/chonlac_mp3_01 ... https://archive.org/details/chonlac_mp3_35

Audio Books: https://archive.org/details/chonlac_ab_00

 

X. Khác:

http://tamphainhudat.blogspot.com/2013/02/phap-am-do-truong-lao-thich-th...
http://tamphainhudat.blogspot.com/2013/08/phap-am-truong-lao-thich-thong...

Liên kết Pháp Thoại: 

http://www.dropbox.com/sh/tbaaco05h775xjm/mamo3AUJDT

http://www.dropbox.com/sh/cqdudtwk4jo5zbb/gDR7YxyAQB

http://box.thichthonglac.net