Skip directly to content

Pháp Âm

Thư viện Pháp Âm được chia làm 3 loại chính:

  • Kinh (Audio Canon, Audio Tipitaka): Là các bản kinh được đọc và xuất bản trên các trang đại chúng như lotusmedia.net ... Các bản kinh này có thể có bản tiếng nước ngoài (English, Germany, French, Pali)
  • Bài giảng: Các bài giảng do Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc dạy tu sinh và được thu âm.
  • Sách nói: Đây là các cuốn sách do Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc viết, được một số cư sĩ, tu sĩ đọc và thâu âm.

Kính mời quí vị nghe pháp.

I. Kinh

II. Pháp Âm

III. Sách nói