Skip directly to content

BĂNG SỐ 076 - CHƯA CÓ TAM MINH, ĐỪNG ĐI DẠY ĐẠO

Trưởng lão Thích Thông Lạc căn dặn tu sinh lớp Chánh Kiến ở băng 76C lớp Chánh Kiến năm 2005-2006.

https://youtu.be/_FYjhkq9U_0?t=6m48s

Buộc lòng chúng ta phải tu cho đạt được, nghĩa là có đủ Tứ thần túc, Tam minh rồi chừng đó chúng ta sẽ thay Thầy làm công việc tiếp nối Thầy. Các bác, các chú lớn tuổi thì nếu mà Thầy thấy không có đủ sức đi tới Tứ thần túc thì Thầy sẽ dạy cách thức tịnh chỉ được hơi thở, làm chủ được hơi thở khi mà bệnh ngặt nghèo nó sắp sửa chết, thì lúc bấy giờ nó có thể nằm liệt giường, liệt chiếu hoặc là những cái bệnh mà chân cẳng yếu đuối không đi được... thì sử dụng hơi thở tịnh chỉ ra đi chứ không có gì hết. Thầy sẽ dạy phương pháp để chúng ta làm chủ được hơi thở. Chúng ta chưa đủ Tứ thần túc nhưng chúng ta có thể dùng ý thức lực để tịnh chỉ ngưng lại, và sống trong trạng thái yên ổn của tịnh chỉ hơi thở, chứ không phải trước khi ngưng hơi thở, chúng ta đau đớn khổ sở. Mà trước khi ngưng hơi thở chúng ta cảm nhận được sự an lạc rất lớn, tâm luôn luôn thanh thản bất động. Do đó Thầy sẽ chỉ dẫn cách thức tịnh chỉ hơi thở cho những người chưa đủ sức đi đến cuối cùng, thực hiện Tam minh.

Còn tuổi trẻ, có đủ sức lực, thì phải tu tập từng bước một để thực hiện đủ Tứ thần túc, thực hiện Tam minh. Nghĩa là những người tuổi trẻ thì Thầy hướng dẫn tận nơi tận chốn là phải đi đến cuối cùng như vậy mới gọi là chứng quả A La Hán, chứ không phải nói quả A La Hán là nói suông suông đâu. Phải hẳn hòi đàng hoàng mới gọi là quả A La Hán. Cho nên ở đây sự hướng dẫn của Thầy là cụ thể, rõ ràng mà phải tu tập đúng, ko được tu sai.

https://youtu.be/_FYjhkq9U_0?t=32m37s

Nó còn đòi hỏi trí tuệ của các con để các con dựng lại chánh pháp của Phật chứ, dựng lại đạo đức của Phật chứ. Thế mà với cái tri kiến của mấy con hạn hẹp như thế này thì mấy con làm sao làm công việc này được. Cho nên mấy con đòi hỏi đủ sức Tam minh chứ đâu phải dạy mấy con ở thường thường đâu, để các con dựng lại nền đạo đức cho loài người mà. Thì mấy con phải đủ cái sức đó. Mà đủ cái sức đó đâu có nghĩa là dạy cho mấy con để mấy con đi ra phóng hào quang, bay lên trời, chọc ghẹo thiên hạ. Điều đó là mấy con chọc ghẹo thiên hạ để thiên hạ bu theo con để cầu danh cầu lợi chứ làm gì cái chuyện đó . Cho nên đệ tử của Thầy thực hiện thần thông là Thầy dập liền tức khắc… Thầy không bao giờ đem danh lợi bằng cái thần thông đó được, mà Thầy đem lại nền đạo đức. Mấy con biết để mấy con sử dụng tri kiến, trí Tam minh của mấy con. Con sử dụng để con dựng lại nền đạo đức cho loài người, đem lại hạnh phúc cho người ta, chứ không phải đem cái chuyện mà làm trò ảo thuật gạt người ta.... Mấy con ngồi đây mà mấy con nhìn vũ trụ, còn hơi đài thiên văn của các nước. Nó sẽ quan sát được. Mấy con nỗ lực đi rồi mấy con sẽ thấy lời thầy nói là đúng…

https://youtu.be/_FYjhkq9U_0?t=34m30s

Không khéo mấy con không tới nơi tới chốn, lớp học của Thầy không triển khai được. Các con đi ra làm giảng sư được chứ. Nhưng mà mấy con sẽ chết với nó đó. Bởi vì mấy con sẽ soạn bài, sẽ viết sách được. Mấy con làm được nhưng mà mấy con chưa hoàn tất được thì mấy con sẽ chết với nó, chết với danh với lợi đó. Thầy không muốn điều đó, Thầy muốn các con phải thuyết giáo bằng thân giáo, cả hai cái này. Mà thân giáo là các con phải đạt được Tam minh. Mà mấy con chưa đạt được Tam Minh thì mấy con đứng lại, đừng có nói chuyện đi ra mà dạy đạo. Nó sẽ danh lợi cám dỗ mấy con dữ lắm. Nó sẽ chết trong danh lợi mất đi. Thầy giết con bằng gươm đao nó không có khổ đau nhiều đời kiếp. Mà Thầy giết các con bằng các tri kiến dạy các con làm giảng sư đi ra mà các con chưa chứng đạo thì Thầy giết con còn khổ đau vô lượng kiếp đó. Bởi vì các con lợi dụng chỗ này các con làm giảng sư, rồi mấy con lợi dụng sống theo dục lạc của mấy con là mấy con chết. Mấy con sẽ tội lỗi rất lớn đó, chứ không phải thường đâu. Cho nên Thầy chỉ mong mấy con đạt được cuối cùng, được giải thoát hoàn toàn, ly dục ly ác pháp hoàn toàn. Mấy con đủ khả năng thì mấy con sẽ ra mấy con thay Thầy làm công việc giúp dùm Thầy để mà đem lại nền đạo đức cho loài người, sống không làm khổ mình khổ người. Điều đó là điều ước nguyện của Thầy rất lớn mà Thầy mong ở sức tuổi trẻ của mấy con, bất kỳ một người nào.

NHỮNG LỜI THẦY NÓI HÔM NAY LÀ NHỮNG LỜI CÒN GHI LẠI HOÀN TOÀN. Một ngày nào Thầy ra đi mà có được những người đệ tử thay Thầy, Thầy rất mừng. Thầy biết rằng cái nền đạo đức của Phật giáo sẽ sống, nền đạo đức Nhân Bản. Con người sẽ hưởng được hạnh phúc.