Skip directly to content

BĂNG SỐ 025 - NHÂN QUẢ: HÀNH ĐỘNG ÁC TẠO THIÊN TAI DIỆT TRỞ LẠI

Trích trong băng 25C lớp Chánh Kiến của Trưởng Lão Thích Thông Lạc năm 2005-2006, một tu sinh hỏi Thầy về nhân quả của những con gà bị dịch bệnh đem đi đốt hàng loạt.

(Tiêu đề do người chép tự đặt)
-------------

http://youtu.be/CzOSPHUymcg?t=17m18s

Tu sinh (TS): Như hồi này Thầy nói về chết hàng loạt, bắt hết một đống gà đẩy vô lửa đốt hoặc là đẩy xuống hầm. Trong khi nó chết hàng loạt như vậy, nhân quả của nó có thể trở thành con người được không hay là nó tiếp tục là con gà nữa Thầy ?

Trưởng lão Thích Thông Lạc (TL): Trong cái nhân ác nó không tiếp tục những con gà nữa con. Nhân ác nó thải ra những từ trường. Khi mà nó bị diệt, nó chết vậy đó. Cái từ trường ác nó đau khổ, vì cái quả khổ, cũng như quả đắng rồi. Con gà nó bị quăng trong lửa, đốt như vậy, nó nóng nó la, nó sợ hãi lắm. Thành ra từ trường nó phóng ra sự sợ hãi thành ra nhân quả của nó tiếp tục. Cho nên vì vậy mà TƯƠNG ƯNG VỚI THỜI TIẾT CỦA VŨ TRỤ, nó trở thành LŨ LỤT, BÃO TỐ, nó trở thành SÓNG THẦN hay ĐỘNG ĐẤT. Nó không thành con gà nữa mà nó thành những thứ khác để tiêu diệt những cái ác, mà mình đang làm ác. Cho nên con thấy mình càng tiêu diệt nó luôn thì bắt đầu thấy thời tiết nó thay đổi, sóng thần, lũ lụt bão tố nó đủ loại hết. Con thấy không, gần đây con thấy ghê gớm không? Tại vì ác quá mà, trời ơi, gà như vậy mà nó đem nó quăng trong lửa nó đốt, gà nó áo áo bị nóng đó, trời ơi nó chết hàng loạt hàng loạt.

TS: Vậy là nó chuyển nhân quả của nó Thầy?

TL: Nó không chuyển đâu con, nó trả quả đó. Sự đau khổ của nó thành cái từ trường ác. Nó phóng xuất lên không gian. Nó làm cho thời tiết thay đổi, lũ lụt, bão tố chỗ này chỗ kia. Thời tiết chỗ này thì hạn hán, chỗ kia thì lũ lụt, chỗ nọ thì động đất. Nó làm đủ loại hết. Con người của mình, bởi vì MÌNH SỐNG ÁC MỚI SANH RA NHỮNG LOÀI. MÌNH ĂN THỊT GÀ NÓ MỚI SANH RA GÀ. MÌNH ĂN CÁ NÓ SANH RA CÁ. Cho nên nó đủ loại hết. Cho nên từ đó có những loài vật nó bị diệt đi, nó tưởng đâu nó trả quá chứ gì, chứ sự thật đang trả đó. Chính vì con người của mình làm ác mà nó thành ra những con gà để nó trả đó mấy con. Nó trả quả thì nhân ác nó đau khổ nó tạo thành nhân ác nữa, quả ác nữa. Cho nên nó thành ra cái từ trường.

Từ trường bây giờ nó không sanh, VÌ NGƯỜI TA DIỆT NÓ RỒI, NÓ ĐÂU CÒN SANH ĐƯỢC NỮA, nó đâu còn nuôi trại gà vịt nữa mà nó sanh thì tức là nó thành cái khác nữa. NÓ THÀNH MÔI TRƯỜNG SỐNG KHÁC, NÓ ÁC HƠN NỮA. Nó tạo cho chúng ta hàng loạt loạt. Sóng thần nó không những giết con người mà giết cả loài chúng sanh nữa. Những loài vật thí dụ như bây giờ con ở đây mà sóng thần nó vô đây, con thấy, toàn là heo dê gà vịt nó lôi đi xuống biển hết, nó lôi đủ thứ xuống hết chứ đâu phải nó giết mình con đâu. Của cải tài sản người ta tiêu tan hết, nhà cửa nó lôi xuống biển hết. Sóng thần mà. Con hiểu không. Động đất nó sụp đổ nhà con tan tành hết. Bây giờ con gián con trùng gì ở trong khu vực con ở nó cũng tiêu. Con vật gì cũng tiêu hết. Con chết nó cũng chết hết chứ đâu chứ đâu phải nó giết mình mình đâu. Cái đó là từ trường ác mà con.

Cho nên vì vậy con thấy con gà nó chết nó thành con gà nữa đâu, nó thành từ trường ác nó còn khắc nghiệt hơn. Bởi vì hồi chết nó la nó đau khổ đó thì nó phóng xuất ra từ trường đau khổ. CHÍNH MÌNH BÂY GIỜ ĂN THỊT GÀ NÈ, MÌNH GIẾT, MÌNH CẮT CỔ NÓ, ĐÓ, TỪ TRƯỜNG CỦA MÌNH NÓ THÀNH CON GÀ. MÀ BÂY GIỜ NÓ KHÔNG CÓ DUYÊN NÓ HỢP THÀNH CON GÀ NỮA, THÌ NÓ THÀNH CÁC KHÁC, NÓ THÀNH CÁC LOÀI KHÁC ÁC ĐỘC HƠN, NÓ CŨNG DIỆT MÌNH TRỞ LẠI. Rồi bây giờ mình hết ăn gà rồi thì mình ăn rau cải, bởi vì gà không dám ăn, thì từ từ nó hiền lành trở lại một chút, nó đỡ hơn, nó không có sự đau khổ la lối.

Thầy nói riết rồi bò cũng điên, heo cũng cúm rồi bắt đầu họ không dám ăn thịt bò, thịt gà, thịt heo thì buộc lòng họ phải ăn rau cải thôi chứ làm sao bây giờ. Từ chỗ cực ác nó đi đến cực thiện chứ không có gì hết, nhưng CÁI THIỆN PHẢI BẰNG TRÍ TUỆ của chúng ta thì nó mới BẢO VỆ ĐƯỢC CÁI CỰC THIỆN, chứ không bằng trí tuệ từ cái thiện đó nó trở thành cái ác. Cái quy luật của nhân quả mà. Cho nên mình muốn vượt qua bằng cái tri kiến của mình. Cho nên hôm nay mấy con mới học để vượt qua. Còn nếu mà không học, thì bắt đầu cực thiện người ta ăn rau cải. Nhưng mà rau cải nó hiền lành rồi vạn vật nó sanh ra, rồi bắt đầu ăn thịt. Nó có tha đâu, nó có biết thiện đâu. Nó cứ thấy con vật đó ăn được, nó cứ bắt nó ăn. Bởi vì nó lớn hơn, nó có thể bắt con vật đó ăn được nó ăn, chứ nó đâu có tha. Cho nên từ cái thiện nó đi đến cái ác, từ cái cực ác nó diệt lại làm cho tiêu diệt những cái đó. Rồi bây giờ nó trả lại, cái môi trường sống nó không vắng người đâu, không vắng các loài vật đâu. Rồi lần lượt nó thiện lại, rồi bắt đầu nó đến cực ác của nó. Chỉ có chúng ta tu mới thoát ra mà thôi, còn không tu thì không thoát. Chỉ có Đạo Phật là hướng dẫn cho chúng ta thoát khỏi quy luật của nhân quả. Rồi các con thấy chưa. Bây giờ các con còn hỏi Thầy điều gì thêm?